Renteloze kunstkoop

Het is mogelijk een , niet verplichtende, optie te nemen op werken die u te zijner tijd denkt aan te schaffen. U bent dan de eerste die het recht van koop heeft. Een andere mogelijkheid is een werk aan te schaffen middels een afbetalingsregeling, mocht u een werk willen kopen voordat u het ‘bij elkaar gespaard’ heeft. De regeling is renteloos en de afspraak over het aantal termijnen vindt plaats in overleg.